Ben jij klaar voor de deeleconomie?

 

Steeds meer mensen delen – al dan niet tegen betaling – werktuigen, auto’s, huizen, spullen, kennis … of allerlei diensten met elkaar. Dat biedt immers heel wat voordelen: zo kan je geld besparen, de druk op het milieu verminderen, gemakkelijk wat bijverdienen, nieuwe sociale banden smeden en versterken … Idealiter leidt die deeleconomie zo tot duurzamer consumeren en produceren.

Enorm potentieel …

De deeleconomie is zeer divers. Ze behelst heel wat activiteiten, gaande van vriendendiensten tot professionele autodeelplatformen. Er zijn kleinschalige projecten die vooral verspilling en onderbenutting willen tegengaan, en er zijn grote spelers die focussen op winst. 

Online platformen als Airbnb, ListMinut, CarAmigo … bestaan al even en zijn intussen welbekend. De deeleconomie-initiatieven blijven ook als paddenstoelen uit de grond schieten: Couchsurfing, Homeyz, FLAVR, Peerby, Tapazz … zijn maar enkele van de talrijke voorbeelden.

… maar ook nog onzekerheden

Het succes van de deeleconomie brengt ook zorgen met zich mee. Zo rijzen er belangrijke vragen over onder meer fiscaliteit, arbeidsstatuten en -omstandigheden, consumentenbescherming …
Ook onze overheid zit daarom niet stil: om meer greep te krijgen op het fenomeen, geldt er sinds 1 maart 2017 een nieuw fiscaal (gunst)regime voor inkomsten uit de deeleconomie.

Particulieren die een cent bijverdienen (tot een bepaald maximumbedrag) via een erkend dienstenplatform (zoals bijvoorbeeld voor de verkoop van huisbereide maaltijden via applicaties als FLAVR of MenuNextDoor), betalen daarop 10 procent bedrijfsvoorheffing (ingehouden aan de basis, door het platform zelf). De FOD Financiën publiceert sinds 2017 een lijst met officieel erkende platformen.

Zorg dat je goed verzekerd bent

Er hangt nog wel wat mist rond de deeleconomie, ook op het vlak van verzekeringen. Wil je graag zelf actief worden in de deeleconomie? Wees je dan bewust van mogelijke risico’s, en bescherm je met kennis van zaken. Ik geef alvast enkele tips:

 • Weet onder welk sociaal statuut je activiteiten vallen. Ben je aan de slag als vrijwilliger, zelfstandige of onregelmatige werknemer? En verdien je een loon, of krijg je een vergoeding? Vermijd onaangename verrassingen tegenover je ziekenfonds, werkloosheidsinstellingen, de fiscus … Informeer je bij de persoon en/of organisatie waarvoor je werkt. Werk je via een app of een online platform, dan vind je daar vaak al nuttige info. 
 • Bescherm je tegen beroepsfouten. Het kan gebeuren dat je bij je activiteit(en) in de deeleconomie schade veroorzaakt aan anderen, die je moet vergoeden. Werk je als ambtenaar of heb je een arbeidsovereenkomst, dan ligt die aansprakelijkheid bij je werkgever. Zonder zo'n overeenkomst kan je best je aansprakelijkheid in je privéleven dekken – inclusief vrijwilligerswerk dat automatisch inbegrepen is – via een familiale verzekering, en je aansprakelijkheid in het kader van je beroepsactiviteiten via een geschikte professionele B.A.-verzekering.
 • Denk aan bijstand in geval van een geschil. Gelijklopend met je aansprakelijkheidsverzekering moet je ook je rechten doen gelden als je je moet verdedigen, of een som moet eisen van iemand: een rechtsbijstandsverzekering helpt je daarbij. Opgelet: de rechtsbijstandsverzekering die bij je familiale verzekering zit, volstaat niet voor wie een beroepsactiviteit uitoefent.
 • Verzeker het voertuig dat je gebruikt. Doe je leveringen met je voertuig, of rij je voor Uber – zelfs al is het maar af en toe – tegen betaling? Dan is dat een professionele activiteit. Je autoverzekeraar moet weten dat je je voertuig gebruikt voor beroepsdoeleinden: de polis wordt navenant aangepast (de premie kan wel stijgen), zodat je op je twee oren kunt slapen.
 • Vergeet je woon-/werkplaats niet. Geef je begeleiding via e-mail, of kooklessen bij je thuis? Gebruik je je woning voor beroepsdoeleinden? Laat me dat dan weten voor je brandverzekering. Leg me uit om welke activiteiten het gaat. Ik bezorg je een ontvangstbewijs van die informatie. Zo voorkom je eventuele discussies na een schadegeval.
 • Anticipeer op lichamelijke ongevallen. Maak een overzicht van de ongevallen die je zouden kunnen overkomen tijdens je activiteit(en) of wanneer je je er naartoe begeeft. Als je geen ambtenaar of loontrekkende bent, ben je immers niet beschermd door de wetten op de arbeidsongevallen en kan je alleen rekenen op:
  • je ziekenfonds;
  • je eventuele hospitalisatieverzekering of je individuele ongevallenverzekering voor de ziektekosten naar aanleiding van een ziekenhuisopname
  • of een vergoeding... op voorwaarde dat je verhaal kunt halen tegen een aansprakelijke of indien de organisatie waarvoor je werkt iets heeft voorzien. 

Je kunt bij mij terecht voor info over de individuele ongevallenverzekeringen of de verzekeringen gewaarborgd inkomen die je ten persoonlijke titel kunt onderschrijven. Samen overlopen we de uitsluitingen en het niveau van de prestaties: zo kan je de draagwijdte van de bescherming goed inschatten.

Heb je vragen? Of wil je graag meer informatie? Neem dan gerust contact met me op. Je kunt steeds rekenen op mijn deskundig advies. Samen bekijken we hoe jij je optimaal kunt beschermen.

Bron: www.abcverzekering.be